กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ร่วมจัดบูทนิทรรศการ Green and clean

3,315 Views

วันที่ 22 -23 เมษายน 2562 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ร่วมจัดบูทนิทรรศการ Green and clean โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 4.0 เขตสุขภาพที่ 11 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวรูปแบบการดำเนินงานด้านการสื่อสารสุขภาพ รวมทั้งเชิดชูเกียรติผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินงานเกิดความสำเร็จ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

You may also like...