เอกสารที่จะต้องเตรียมเพื่อขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาลสุขสำราญ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาใบแจ้งความ
3. แบบฟอร์มการขอดูภาพข้อมูลกล้องวงจรปิด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง หรือเข้ามากรอกแบบฟอร์มได้ที่ห้องกลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุขสำราญ
ขั้นตอนการขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด

หมายเหตุ

  1. เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในบริเวณที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด
  2. เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ยังมีข้อมูลบันทึกอยู่