เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 12 พฤศจิกายน 2021
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารทันตกรรม ขนาดพื้นที่ 119 ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลสุขสำราญ จำนวน 1 แห่ง
2 4 สิงหาคม 2021
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2 14 กรกฎาคม 2021
ประกาศโรงพยาบาลสุขสำราญ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุครุภัณฑ์
1 12 กรกฎาคม 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารทันตกรรม ขนาดพื้นที่ 119 ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลสุขสำราญ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 12 กรกฎาคม 2021
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารทันตกรรม ขนาดพื้นที่ 119 ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลสุขสำราญ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 27 พฤษภาคม 2021
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบจ่ายก๊าซสุญญากาศ (Vacuum) ทางการแพทย์ในห้องฉุกเฉิน ห้องคลอดและอาคารผู้ป่วยใน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 19 มกราคม 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคปลอดเชื้อ Negative Pressure จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 19 มกราคม 2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารทันตกรรม โรงพยาบาลสุขสำราญ
9 19 มกราคม 2021
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคปลอดเชื้อ Negative Pressure จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 28 ธันวาคม 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง negative pressure
10 28 กันยายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโปรแกรมบริหารจัดการโรงพยาบาล BMS-HOSxP XE จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 26 พฤศจิกายน 2020
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบจ่ายก๊าซสุญญากาศ (Vacuum)
2 18 กันยายน 2020
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโปรแกรมบริหารจัดการโรงพยาบาล BMS-HOSxP XE จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 3 กันยายน 2020
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างBMS-HOSxP XE
34 4 สิงหาคม 2020
ประกาศ e-bidding ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ
22 28 พฤษภาคม 2020
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
17 21 เมษายน 2020
รายงานผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนมกราคม 2563 (แบบ สขร.1)​
15 16 มีนาคม 2020
รายงานผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1)
12 16 มีนาคม 2020
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 12 มีนาคม 2020