โรงพยาบาลสุขสำราญ

ที่อยู่ 57/2 หมู่ที่ 5 ตำบาลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120