รับมอบรถเข็นจากนางระเบียบ ภู่ประไพเพื่อใช้บริการผู้ป่วย

440 Views

วันที่ 8 มกราคม 2562 โรงพยาบาลสุขสำราญ โดยนายแพทย์ถาวร สาลี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ รับมอบรถเข็นนั่ง จากนางระเบียบ ภู่ประไพ ประชาชน ชาว ต.นาคา  อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เพื่อใช้สำหรับการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

You may also like...