รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของ คปสอ.สุขสำราญ ปีงบประมาณ 2562

826 Views

      15 กุมภาพันธ์ 2562 นางพรเพ็ญ ประธานวัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง พร้อมคณะนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน สสจ.ระนอง ได้มานิเทศติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของ คปสอ.สุขสำราญ  ปีงบประมาณ 2562 โดยมี  นายแพทย์ถาวร  สาลี และคณะกรรมการ คปสอ.สุขสำราญ เข้าร่วมรับการนิเทศงาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสุขสำราญ และภาคบ่ายได้ตรวจเยี่ยม รพ.สต.ควนไทรงาม โดยมีผอ.รพ.สต.ควนไทรงามและคณะ ให้การต้อนรับ

You may also like...