รับมอบประกาศเกียรติบัตร รับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับพัฒนา

928 Views

วันที่ 28 มกราคม 2562 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ ตัวแทนโรงพยาบาลสุขสำราญ รับมอบประกาศเกียรติบัตร รับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับพัฒนา(ด้านการจัดการคุณภาพความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม เครื่องมือแพทย์ และด้านสุขศึกษา) เขตบริการสุขภาพที่ 11 จาก อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

You may also like...