รับเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก คุณธนัติ วงศาวณิชย์กิจ

722 Views

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลสุขสำราญ โดยนายแพทย์ถาวร  สาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท จาก คุณธนัติ วงศาวณิชย์กิจ เจ้าของ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดระนอง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ยังขาดแคลน สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสุขสำราญ  อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนอง.

คุณธนัติ วงศาวณิชย์กิจ เข้าร่วมพูดคุยปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์

You may also like...