อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ( ACLS )

444 Views

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลสุขสำราญได้จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ( ACLS ) ให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการให้ความรู้ และฝึกทบทวนทักษะ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS ) ให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาล โดยมีวิทยากรคือ พญ.นุสรา สุขพัฒน์

You may also like...