โรงพยาบาลสุขสำราญทำพิธีเปิดอาคารคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic)

1,069 Views

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic) โรงพยาบาลสุขสำราญ โดยมีนายแพทย์ถาวร สาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ร่วมในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว ลดการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังไปปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป โดยใช้หลักการตามแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไป และเพื่อลดการแพร่กระจายหากมีผู้ป่วยติดเชื้อ พร้อมนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ตรวจจุดคัดกรองผู้ป่วย ห้องควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (Negative pressure room) และได้เข้าเยี่ยมไข้ผู้ป่วยที่พักฟื้นอยู่ในอาคารผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสุขสำราญ พร้อมทั้งมอบของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย

You may also like...