โรงพยาบาลสุขสำราญรับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด

718 Views

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายแพทย์ถาวร สาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมอบ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นานแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่21 ประจำปี 2563 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

You may also like...