โรงพยาบาลสุขสำราญ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเคลื่อนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

1,736 Views

        วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลสุขสำราญ โดยนายแพทย์ถาวร  สาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ ให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอสุขสำราญ เป็นประธานในการประชุม มีประเด็นหารือข้อราชการต่างๆ และโรงพยาบาลสุขสำราญได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน พร้อมทั้งแนะนำหน่วยงานการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล และมอบของที่ระลึกให้กับหัวหน้าส่วนราชการ.

โรงพยาบาลสุขสำราญได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
โรงพยาบาลสุขสำราญได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน

You may also like...