โรงพยาบาลสุขสำราญ ร่วมกิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ปี2562 จังหวัดระนอง

1,354 Views

ด้วยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ได้อนุมัติให้มีกิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ปี2562 จังหวัดระนอง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ซึ่งกลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสุขสำราญร่วมกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ กำพวน รพ.สต.ควนไทรงามและสาธารณสุขจังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมให้บริการด้านทันตกรรม เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ รพ.สต.ควนไทนงาม แยกเป็นขูดหินปูน 22 ราย ถอนฟัน 25 ราย และอุดฟัน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 57 ราย

You may also like...