โรงพยาบาลสุขสำราญ เข้าร่วมโครงการฟันเทียมพระราชทาน จังหวัดระนอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562

3,290 Views

วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสุขสำราญ นำผู้สูงอายุในเขตอำเภอสุขสำราญ เข้ารับบริการทำฟันเทียมพระราชทาน ในโครงการฟันเทียมพระราชทาน จังหวัดระนอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 ของคณะทันตแพทยฺศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาจังหวัดระนอง จำนวน 5 ท่าน

You may also like...