ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคปลอดเชื้อ Negative Pressure จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You may also like...