EB7.1 บันทึกข้อความมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำของบุคลากรในสังกัด

  • Version
  • Download 9
  • File Size 117.18 KB
  • File Count 1
  • Create Date 13 มิถุนายน 2021
  • Last Updated 13 มิถุนายน 2021

You may also like...