ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีโรคปอดอักเสบโคโรนาไวรัส2019

2,578 Views

วันที่ 27 มกราคม2563 เวลา 13.30 น. นพ.ถาวร สาลี ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสุขสำราญ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีโรคปอดอักเสบโคโรนาไวรัส2019 โดยมีนางอารีย์ ศรีรักษา สาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ และคณะทำงานตามผังโครงสร้าง ICS คปสอ.สุขสำราญ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสุขสำราญ จังหวัดระนอง

You may also like...