โรงพยาบาลสุขสำราญรับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

849 Views

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. คณะตรวจราชการ นำโดยสาธารณสุขนิเทศ นายแพทย์อภิชาติ รอดสม พร้อมด้วยคณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 11 และนายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่คปสอ.สุขสำราญ โดยมี นายแพทย์ถาวร สาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ และ นางอารีย์ ศรีรักษา สาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ ให้การต้อนรับ และเวลา 10.30 น. คณะตรวจราชการและนิเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานร่วมฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน รวมทั้งฟังผลสรุปการตรวจราชการพร้อมทั้งให้ข้อเสนอและชี้แนะแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เกิดการพัฒนา และมีทิศทางเดียวกันต่อไป

You may also like...