โรงพยาบาลสุขสำราญร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ

1,379 Views

วันที่ 6 มีนาคม ๒๔๖๒ นายแพทย์ถาวร สาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุขสำราญ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ และร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอาการทุจริตในทุกระดับ

You may also like...