โรงพยาบาลสุขสำราญ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7,080 Views

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โรงพยาบาลสุขสำราญ โดย นายแพทย์ถาวร สาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ ร่วมกับ จนท.จาก คปสอ.สุขสำราญ และภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัว โดยมีนายพิศิษฐ์ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอสุขสำราญ เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ลานหน้ามัสยิด   ม. 1 บ้านบางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ มีประชาชนมารับบริการ จำนวน 121 คนจำเเนกได้ดังนี้ ตรวจรักษาโดยแพทย์ จำนวน 44 คนบริการทันตกรรม จำนวน 16 คนตรวจสายตา จำนวน 24 คนบริการสุขภาพจิต จำนวน 13 คนตรวจรักษาแผนไทย จำนวน 24 คนนวดคลายกล้ามเนื้อ จำนวน 20 คนแนะนำฝึกอาชีพ นวดแผนไทย จำนวน 36 คน / การทำกะปิ,การแปรรูปอาหารทะเล,การทำน้ำพริก จำนวน 42 คน / การทำพรมอเนกประสงค์ ,การถักโครเช จำนวน 55 คน

นายพิศิษฐ์ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอสุขสำราญ เป็นประธานในพิธีเปิด
นายแพทย์ถาวร สาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ เป็นผู้ตรวจ
ผู้รับบริการทันตกรรมทั้งสิ้นจำนวน 16 คน
นายพิศิษฐ์ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอสุขสำราญ รับบริการตรวจสายตา
เภสัชกรแจ้งการใช้ยาให้แก่คนไข้สูงอายุ

You may also like...