โรงพยาบาลสุขสำราญ รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ Infrared Thermometer จาก บจก.ไถ่เชียงระนอง

4,150 Views

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คุณนิติวิท หวังสวัสดิ์วงศ์ กรรมการบริษัท ไถ่เชียงระนอง ในนามของ บจก.ไถ่เชียงระนอง มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ Infrared Thermometer จำนวน 3 เครื่องให้กับโรงพยาบาลสุขสำราญ จ.ระนอง เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย

โรงพยาบาลสุขสำราญต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

You may also like...