จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูอนามัยโรงเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

1,677 Views

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสุขสำราญ จัดโครงการยิ้มสดใส สุขสำราญร่วมใจ ห่างไกลโรคฟันผุ ปี 2562 ภายใต้กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในครูอนามัยโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง รวมทั้งหมด 8 แห่ง เพื่อติดตามการเฝ้าระวังปัญหาฟันผุ และส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กปฐมวัยและกลุ่มเด็กวัยเรียน

You may also like...