เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเหมาในตำแหน่ง พนักงานบริการ
35 1 มิถุนายน 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
52 28 พฤษภาคม 2021
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา
120 24 พฤษภาคม 2021
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
102 22 ธันวาคม 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
55 18 ธันวาคม 2020
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
285 9 ธันวาคม 2020
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเหมาในตำแหน่ง พนักงานบริการ 4 อัตรา
59 15 กันยายน 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่ง พนักงานบริการ 4 อัตรา
33 12 กันยายน 2020
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่ง พนักงานบริการ 4 อัตรา
282 3 กันยายน 2020
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
69 3 เมษายน 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
116 1 เมษายน 2020
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
106 23 มีนาคม 2020
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
51 13 กุมภาพันธ์ 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
93 11 กุมภาพันธ์ 2020
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง
120 28 มกราคม 2020
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
33 28 มกราคม 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
57 28 มกราคม 2020
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
145 28 มกราคม 2020
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
9 28 กันยายน 2020
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
13 26 กุมภาพันธ์ 2020